Porady

Trzy obszary zastosowania siarczanu wapnia.

Siarczan wapnia wykorzystywany w rolnictwie (CaSO4) jest jednym z tych rzadkich materiałów, które sprawdzają się we wszystkich trzech obszarach poprawiających właściwości plonotwórcze gleby:    poprawa,    użyźnianie    nawożenie NAWOŻENIE UŻYŹNIANIE POPRAWA WŁAŚCIWOŚCI GLEBY Zawiera 17% czystej siarki w formie siarczanowej (łatwo przyswajalnej) […]

Rola siarczanu wapnia w rolnictwie. 5 kluczowych faktów.

5 kluczowych korzyści, o których powinniśmy wiedzieć! Choć rolnicy używali siarczanu wapnia od wieków w ostatnich latach znów zaczął się on cieszyć rosnącym zainteresowaniem. Rozkwit jego popularności wynika w dużej części ze stale podejmowanych badań prowadzanych przez wiodących praktyków rolniczych, którzy na […]

Zboża, kukurydza i inne rośliny uprawne – Nawożenie AgroSuprą.

Uwzględnienie w nawożeniu siarki i wapna powinno być każdorazowe. Rola siarki jako składnika w uprawie roślin jest ogromna i nieoceniona. Warunkiem uzyskania zadowalających plonów jest ustalenie dawki, formy oraz terminu stosowania nawozu oraz określenie zapotrzebowania poszczególnych roślin uprawnych na siarkę i wapń. […]

Rzepak – Nawożenie AgroSuprą.

Spośród roślin uprawnych rzepak, zarówno jary jak i ozimy ma duże wymagania pokarmowe. Osiągnięcie możliwie jak największej i opłacalnej produkcji nasion jest możliwe przez maksymalne zaspokojenie potrzeb pokarmowych roślin rzepaku. Decyduje o tym naturalna zasobność gleby oraz ilość składników pokarmowych wprowadzanych w […]

Brakuje siarki w glebie. Wyniki badań są zaskakujące.

Cały obszar województwa podlaskiego, a właściwie cały region północno-wschodniej Polski, jest zubożały w siarkę – wynika z badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Potwierdzają to bieżące badania prowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Białymstoku. To źle, bo siarka jest jednym z podstawowych […]