Luty 2014. Szkolenia w ODRach.

5 lutego 2014

Szkolenie organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Tarnowie Podgórnym. Na szkoleniu prezentowane były tematy związane z agrotechniką soi w województwie wielkopolskim. Następnie odbyła się prezentacja nawozu AgroSupra S siarkowo-wapniowego wraz z omówieniem wpływu siarki i wapnia na plon i jakość roślin uprawnych.

14 lutego 2014

Szkolenie organizowane przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Białogardzie. Szkolenie obejmowało tematy związane z materiałem nasiennym oferowanym przez różne firmy, prezentowane były wyniki doświadczeń PDO z Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Białogardzie. Omówione były zagadnienia związane z nawożeniem siarką, wapniem i racjonalnym wykorzystaniem azotu w oparciu o prezentację nawozu Agrosupra S. Na końcu omówione zostały zagadnienia związane z Integrowaną Ochroną Roślin przez firmę Du Point i BASF.

17 lutego 2014

Szkolenie organizowane przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bobolicach. Pierwszym tematem było podsumowanie działań doradczych na terenie powiatu. Następnie odbyła się prezentacja nawozu AgroSupra S oraz omówiono zaganiania związane ze skutkami zakwaszenia gleb i niedoborami siarki w glebie. Na temat dopłat na rok 2014 swoje wystąpienie miała AMiRR z oddziału w Szczecinie.

19 lutego 2014

Szkolenie organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krzemowie. Szkolenie dotyczyło utrzymania w dobrej kulturze łąk na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach panelu poświęconego nawożeniu omówiono działanie siarczanu wapnia na podstawie nawozu siarkowo-wapniowego AgroSupra S.

27 lutego 2014

Forum Nasienne organizowane przez Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Forum odbyło się w Przysieku. W ramach jednodniowego programu przedstawiono ofertę różnych firm nasiennych, wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych i rolniczych w kujawsko-pomorskim za rok 2013 oraz produkty nawozowe. W ramach nowości na rynku omówiono nawóz siarkowo-wapniowy AgroSupra S wraz z omówieniem zalet nawożenia siarką roślin uprawnych.

 

Share

Zaczynam cykl szkoleń w odrach.

Marzec 2014. Szkolenia w ODRach