Zalety i Korzyści

FolderA5str4Final-2 (2)

.

 

Siarczan wapnia przyczynia się do wzrostu jakości plonowania poprzez:

wzrost wartości technologicznej ziarna zbóż,

wzrost zawartości węglowodanów w korzeniach buraka i bulwach ziemniaka

wzrost wydajności i jakości oleju rzepakowego

zapobieganie chorobom fizjologicznym wywołanym niedoborem wapnia i siarki

efektywniejsze pobieranie i wykorzystanie azotu

odblokowanie dostępu innych składników pokarmowych zawartych w glebie

eliminację skutków zakwaszenia gleby, czyli unieruchomienie toksycznego glinu

zapobieganie niekorzystnym zjawiskom takim jak wymywanie składników odżywczych z gleby do cieków wodnych

.

 

Stosując nawóz AgroSupra S rośliny są:

silniejsze, gdyż mają dobrze rozbudowany system korzeniowy, gwarantujący dobre zaopatrzenie we wszystkie składniki odżywcze,

lepiej zaopatrzone w azot, który dzięki obecności siarki jest lepiej wykorzystany w roślinie,

dobrze zaopatrzone w siarkę i charakteryzują się większą odpornością na stresy środowiskowe,

chronione przed patogenami dzięki właściwościom fitosanitarnym siarki,

otrzymują wapń, który jest niezbędnym makroskładnikiem regulującym pobieranie innych składników odżywczych z gleby,

bardziej odporne na zjawisko wylegania dzięki odpowiedniej ilości wapnia odpowiedzialnego za budowanie błon ścian komórkowych i daje im większą elastyczność.

 

Skup się na swoich kosztach i nakładach pracy, na Twoich zyskach z plonów.wykres koszty i zyski

Prezentacja danych w przeliczeniu na ha. Koszty podstawowe to: nasiona, prowadzenie produkcji, usługi produkcyjne z zewnątrz, środki ochrony, ubezpieczenie, siła robocza, siła pociągowa własna. Opracowanie na podstawie materiałów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych; wpływ siarczanu wapnia na plonowanie roślin. Koszt neutralizacji zakwaszonego działania nawozów azotowych przy średniej cenie jednostki CaO wg. IUNG w Puławach 2009r.