Składowanie

Składować w pomieszczeniach zadaszonych, przewiewnych lub na utwardzonych placach składowych chronionych namiotem, w celu wyeliminowania wpływu niekorzystnych warunków pogodowych takich jak: opady, nadmierna wilgoć.

Produkt “luzem” można składować na pryzmie, ale zalecane jest aby był przykryty plandeką i zużyty w jak najkrótszym terminie.