Zastosowanie

Nawóz mineralny AgroSupra S może być stosowany na wszystkich typach gleb i pod wszystkie rośliny uprawne. W pierwszej kolejności dedykowany jest pod rośliny o dużym zapotrzebowaniu na siarkę (50 – 80 kgS/ha) takie jak rzepak, rzepik, kapusta, gorczyca, lucerna, trawy, burak cukrowy i ćwikłowy. Ponadto doskonale nadaje się pod kukurydzę i zboża oraz na gleby o małej zasobności w ten makroskładnik.

FolderA5str4Final-4

W tabeli podano orientacyjne dawki nawożenia pod niektóre rośliny uprawne. W celu dobrania optymalnego dawkowania zaleca się przeprowadzenie analiz glebowych i dopasowanie dawki nawozu pod wymagania pokarmowe poszczególnych roślin.

Zasady stosowania nawozu

AgroSupra S jest nawozem przedsiewnym, po zastosowaniu na glebę należy go zmieszać z podłożem na głębokość 15 – 20cm. Nadaje się na wszystkie gleby. Zaleca się stosowanie nawozu AgroSupra S w sposób zapewniający dobre wymieszanie z glebą.

 

Wysiew nawozu: