Rola siarczanu wapnia w rolnictwie. 5 kluczowych faktów.

5 kluczowych korzyści, o których powinniśmy wiedzieć!

Choć rolnicy używali siarczanu wapnia od wieków w ostatnich latach znów zaczął się on cieszyć rosnącym zainteresowaniem. Rozkwit jego popularności wynika w dużej części ze stale podejmowanych badań prowadzanych przez wiodących praktyków rolniczych, którzy na nowo odkrywają korzyści z zastosowania siarczanu wapnia i  podkreślają wiele jego niewątpliwych zalet.

Główne korzyści siarczanu wapnia

1. Źródło wapnia i siarki w odżywianiu roślin.

Rośliny coraz bardziej potrzebują siarki, a gleba nie dostarcza jej w wystarczającej ilości.  Siarczan wapnia jest niezwykłym źródłem siarki dla odżywania roślin i dla poprawy wydajności upraw.

Jednocześnie wapń to podstawowy składnik ułatwiający transport składników odżywczych pobieranych przez korzenie roślin. Bez odpowiedniego poziomu wapnia, mechanizm pobierania zawodzi. Wapń pomaga stymulować wzrost korzeni.

2. Poprawa jakości kwaśnych gleb i neutralizowanie toksyczności glinu.

Jedną z głównych zalet siarczanu wapnia jest jego zdolność do neutralizowania toksyczności glinu, który często występuje na glebach kwaśnych, częściowo w podglebiu. Siarczan wapniowa poprzez neutralizację toksycznego glinu może poprawić gleby kwaśne wykraczając poza działanie wapna, co sprawia, że rośliny mogą rozwinąć głębsze korzenie, a to przekłada się na lepszą jakość upraw. Siarczan wapniowa stosowany powierzchniowo wnika do podglebia i powoduje zwiększony wzrost korzeni.

3. Poprawa struktury gleby.

Flokulacja czy agregacja jest potrzebna, żeby nadać glebie strukturę korzystną  do rozwoju systemów korzeniowych oraz ustabilizowania warunków powietrzno-wodnych w glebie. Dyspersja gliny i zapadanie się struktury w warstwie powierzchniowej jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do tworzenia się skorupy powierzchniowej. Siarczan wapnia od wielu lat jest używany, żeby poprawić agregację i zahamować lub pokonać dyspersję w glebach zasolonych.

Rozpuszczalny wapń poprawia agregację gleby i jej porowatość poprawiając infiltrację wody (patrz poniżej). Ważne jest dobre gospodarowanie wapniem. Dostarczanie wapnia jest równie ważne, co dobre gospodarowanie NPK.

W glebach, które mają niekorzystny współczynnik wapnia do magnezu, siarczan wapnia może je poprawić. Dodanie rozpuszczalnego wapnia może pokonać efekt dyspersji jonów magnezu lub sodu, a tym samym wspierać flokulację i rozwój struktury gleby w glebach dyspersyjnych.

4. Poprawa infiltracji wody.

Siarczan wapnia poprawia także zdolność gleby do drenażu pęczniejącej gliny i usuwania nadmiaru wody.

Zwiększona wydajność zużycia wody przy uprawach jest niezwykle ważna podczas suszy. Klucz do tego, aby pomóc uprawom przetrwać suszę tkwi w tym, aby zakumulować wodę kiedy jest jej dużo np.  w czasie opadów, mówił. Lepsza struktura gleby wpływa na lepsze wykorzystanie wody z gleby, a siarczan wapnia pomaga wspierać dobre właściwości struktury gleby.

5. Pomaga zredukować  odpływ powierzchniowy i erozję.

Rolnictwo jest uważane za jeden z głównych czynników wpływających na jakość wody, z odpływem fosforu stanowiącym główne zmartwienie. Siarczan wapnia pomaga utrzymywać fosfor i inne substancje odżywcze, które spływają z pól do cieków. Siarczan wapnia powinien być uważany za Najlepszą Praktykę Gospodarowania w celu obniżenie strat rozpuszczalnego fosforu.

 Źródło: Skrót materiału autorstwa Matt Hopkins, Crop Life Magazine, Kwiecień 1, 2013.

Share

Zboża, kukurydza i inne rośliny uprawne – Nawożenie AgroSuprą.

Trzy obszary zastosowania siarczanu wapnia.