Rzepak – Nawożenie AgroSuprą.

Spośród roślin uprawnych rzepak, zarówno jary jak i ozimy ma duże wymagania pokarmowe. Osiągnięcie możliwie jak największej i opłacalnej produkcji nasion jest możliwe przez maksymalne zaspokojenie potrzeb pokarmowych roślin rzepaku. Decyduje o tym naturalna zasobność gleby oraz ilość składników pokarmowych wprowadzanych w nawozach. Nawóz AgroSupra S jest wyjątkowo trafnym wyborem jeśli chodzi o racjonalne nawożenie rzepaku oraz innych roślin siarkolubnych. Zawartość siarki i wapna, gwarantuje dobre wykorzystanie nawożenia azotem, minimalizuje ryzyko chorób, przyczynia się do lepszego udostępniania innych składników pokarmowych oraz wpływa na jakość plonu.

Rzepak należy do roślin, których plony zależą głównie od ilości pobranego azotu oraz pozostałych składników pokarmowych takich jak: P, K, Mg, S, Ca, Mn, Cu, B, Zn, Mo. Wymagania pokarmowe rzepaku ozimego są zróżnicowane ilościowo i jakościowo w zależności od fazy wzrostu roślin. Ważny dla roślin rzepaku ozimego jest odczyn pH gleby. Rzepak należy do roślin wrażliwych na bardzo niski odczyn (pH < 5,5), oraz silne zakwaszenie strefy korzeniowej. Optymalny odczyn dla rzepaku wynosi 6,5-7,0 pH. Właściwe pH wpływa korzystnie na warunki pobierania innych składników pokarmowych, sprzyja dobremu ukorzenieniu się roślin i zmniejsza presję czynników chorobotwórczych. Rzepak wymaga gleb bardzo zasobnych w wapń, co warunkuje mu wykształcenie łuszczyn zdrowych, mniej podatnych na porażenia i na otwieranie się. Zawartość wapnia w AgroSupra S zaspokaja wymagania rzepaku, gdyż stabilizuje odczyn pH gleby, eliminuje toksyczny glin oraz wpływa na wzrost szybkości pobierania wody i składników mineralnych z podłoża. Ponadto zwiększa odporność na szkodniki i patogeny. Siarka ma wpływ na procesy tworzenia białek i chlorofilu. Poprawia też ona wykorzystanie azotu z nawozów, jej przybliżona ilość stanowić powinna 15-20% dawki azotu. Siarkę można dostarczyć roślinom w nawozach siarczanowych na przykład w formie siarczanu wapnia. AgroSupra S to idealne rozwiązanie, które wprowadza do gleby zarówno wapń jak i siarkę, czyli nawóz wprost dedykowany pod rzepak.

Share

Regionalne Targi Rolnicze w Gołaszynie.

Zboża, kukurydza i inne rośliny uprawne – Nawożenie AgroSuprą.